Huddle-grupper

Huddle-grupper er mindre grupper, der mødes i hjemmene hver anden onsdag aften for at hjælpe hinanden til at udleve troen på Jesus og være der for hinanden.

Vi tror på, at gudstjenesten om søndagen har en særlig betydning for vores åndelige liv, men det er ikke altid her, vores personlige behov for fællesskab og nogle at vandre sammen med, bliver mødt. Derfor har vi huddle-grupper.

Huddle-gruppernes indhold kan være forskellige alt efter alder, interesser mm. Nogle grupper er specielt rettet mod småbørnsfamilier, andre mod unge eller ældre. Men fælles for dem alle er, at nærhed, venskab og fællesskab er nøgleord.

Ønsker du at være med i en huddle-gruppe eller at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte os.