Om kirken

Hvem er vi?

Vi er en dynamisk og moderne kirke, som tiltrækker folk med mange forskellige baggrunde, såvel aldersmæssige, som sociale, uddannelsesmæssige og etniske. Vi ønsker at være en kirke, hvor alle kan føle sig velkomne. Derfor har vi også aktiviteter for næsten enhver smag og enhver aldersgruppe.

Apostolsk Kirke er en anerkendt kristen frikirke, som alene bygger sin lære og forkyndelse på Bibelen. Kirken i Aalborg er en del af Apostolsk Kirke i Danmark. Apostolsk Kirke har som formål at være med til at udbrede evangeliet om Jesus Kristus, styrke den enkelte troende gennem fællesskabet med andre og være en positiv faktor i samfundet igennem forskellige sociale tiltag. Apostolsk Kirke har rent historisk sine rødder i Wales, og kom her til landet i starten af det sidste århundrede.

Gudstjenester

Som frikirke står Apostolsk Kirke uden for den Danske folkekirke lidt på samme måde som friskoler står udenfor folkeskolen, hvilket bla. betyder at vi frit kan vælge vores egen gudstjenesteform. Når vi samles til gudstjeneste har vi valgt at lægge stor vægt på fællesskab, humor, rytmisk musik og en relevant og hverdagsnær prædiken. Vi går ikke ind for kedelige gudstjenester, men gudstjeneste som inspirerer og giver stof til eftertanke. Der er i øvrigt gudstjeneste hver søndag kl. 10.30, hvor alle er meget velkommen.

Mindre fællesskaber

Udover vores søndagsgudstjenester lægger vi som kirke vægt på, at alle tilbydes et mindre fællesskab i form af en såkaldt Netværksgruppe, hvor man har mulighed for at komme tættere på hinanden og der igennem opleve venskab, gensidig hjælp, opmuntring og vækst i ens personlige liv. Netværksgrupperne mødes på skift i forskellige hjem og afspejler i øvrigt den mangfoldighed, som også gudstjenesterne rummer. Lyder dette som noget for dig, så læs mere her.