Vision

At være som den første menighed

I Bibelen kan man i Apostlenes Gerninger kapitel 2 læse om, hvordan den allerførste kristne menighed bliver dannet og udvikler sig. Vi læser her om en flok mennesker, der i tro til Gud og i glæde over det nye liv, som Jesus har lært dem om, former en menighed, som er dynamisk og levende.

I denne menighed var fællesskab og kærlighed i centrum – de havde øje for hinanden og hinandens behov. De hjalp hinanden, delte med hinanden, bad for hinanden og vandrede sammen i deres nye tro. Deres fællesskab var aldrig lukket og der var dagligt nye, der kom til. Vi ønsker at være en sådan menighed i dag, fordi vi tror det er det kirke handler om.

Kirke er mennesker

De fleste tænker måske på en bygning, på en præst, et bryllup eller en begravelse, når de hører ordet kirke, men ifølge Bibelen er kirke mennesker. Mennesker, der har oplevet, at Jesus lever i dag og kan gøre det samme i dag som han gjorde dengang. Mennesker, som frivilligt giver af deres tid, ressourcer, evner og kræfter for at opfylde Jesu befaling om at bringe de gode nyheder om tilgivelse og muligheden for at begynde på en frisk ud til mennesker i hele verden.

Vi siger ikke, at vi allerede har virkeliggjort dette høje mål, men vi går efter det, for vi tror på, at det er det, Jesus kom for at lære os.

Værdier

I Apostolsk kirke i Aalborg har vi 7 grundlæggende værdier, som er kendetegnende for hvem vi er eller gerne vil være. Værdierne er: Gudsnærvær, nåde, generøsitet, omsorg, enhed, mangfoldighed og udvikling.

Vi har valgt disse værdier, fordi det er nogle værdier, vi kan se hos Jesus, da han vandrede på jorden. Og er der noget, vi som kirke ønsker, er det at blive som Ham.

Gudsnærvær, Nåde, Generøsitet, Omsorg, Mangfoldighed, Enhed, Udvikling

1. Gudsnærvær

Vi ønsker, at Guds mærkbare nærvær  i og over vores liv som enkeltpersoner og som menighed, skal være vores største attraktion. Med andre ord, at mennesker må møde og opleve Gud i levende live når de møder kirken. Det må være det centrale og til enhver tid vigtigere end programmer og aktiviteter og alt andet, som vi selv kan stable på benene. Derfor er forbøn, bøn og lovsang centrale elementer i menighedens liv.

2. Nåde

Vi ønsker at være et nådigt fællesskab. Hermed mener vi et sted, hvor vi møder hinanden med nåde og tilgivelse og ikke fordømmelse. Vi tror på, at styrken til at leve det liv, Gud har kaldet hver enkelt af os til at leve, ikke findes i den løftede pegefinger eller menneskelige anstrengelse, men findes i nåde, som vi møder den igennem Kristus og igennem andre mennesker. Nåde er ufortjent godhed og accept og rummer elementer som tilgivelse og kærlighed.

3. Generøsitet

Bibelen taler om, at vi skal ligne Gud som hans elskede børn (Ef. 5,1). Et af Faderens allermest fremtrædende egenskaber er hans generøsitet. Han lader sin sol stå op over både onde og gode, han elskede verden så meget, at han gav sin søn. Vi tror på værdien af at give. At give tiende til Guds rige, at give gaver til andre i nød, at bruge af sin kostbare tid for at hjælpe mennesker, at være gæstfrie osv. Kort sagt, vi er kaldet til at velsigne og der igennem lukker vi op for Guds velsignelse ind i vores egne liv.

4. Omsorg

Nådens synlige resultat viser sig i omsorgen for hinanden. Om de første kristne læser vi, at ingen iblandt dem led nød. Årsagen var, at de på en meget praktisk måde viste omsorg for hinanden. Vi ønsker ikke kun at elske med ord, men også i handling.

5. Mangfoldighed

Vores billede af Gud er, at han ikke blot er meget rig, men også mangfoldig ud over al fatteevne. Derfor tror vi også på vigtigheden af, at vi i menigheden er forskellige og bevarer vores individuelle særpræg. Kun på den måde kan vi fatte endnu mere af hvem Faderen er og gøre evangeliet relevant for endnu flere mennesker.

6. Enhed

Mangfoldighed er en udfordring og kan føre til usund individualisme og fragmentering. Derfor vil vi tilstræbe altid at ”bevare åndens enhed i fredens bånd”. Vi vil gå langt for enheden både når det gælder internt i menigheden og når det drejer sig om menigheder og kirkesamfund imellem. Vi tror grundlæggende, at Gud kun har én kirke og ét legeme, og at det er der, hvor vi er sammen i enhed, at Gud lader sin velsignelse flyde ned over os.

7. Udvikling

Gud er en Gud i bevægelse og med et klart mål for øje. Vi ønsker også at have klare mål med det vi gør som menighed og er committet til at virke for at Guds mål og plan for den enkelte lykkes. Derfor er træning, coaching og undervisning centrale elementer i menighedens liv. Vi ønsker ikke, at du skal være den samme om et år, som du er i dag, men at du må nå det maksimale af hvad Gud har tænkt for dit liv.